Skip to main content

Impormasyon ng pasyente

Dr. pader at mga kawani ay nakatuon sa pagbibigay sa iyo ng isang maayang pagbisita at ang mga resulta na ikaw ay mapagmataas upang ipakita off,,en,Ang aming mga administratibong kawani ay handa na upang makatulong sa iyo na may mga tanong tungkol sa pag-iiskedyul,,en,pananalapi patakaran at insurance,,en,upang gumawa ng bahaging iyon ng proseso na simple hangga't maaari,,en,Ang seksyon na ito ay nagbibigay ng impormasyon mula sa administratibong bahagi ng pagsasanay,,en,kabilang,,en,Patient Information Fresno CA,,en,dental Pasyente,,en. Our administrative staff is ready to help you with questions about scheduling, financial policy and insurance, to make that part of the process as simple as possible.

This section offers information from the administrative side of the practice, including:

Languages English English (English)Español Español (Spanish)Tagalog Tagalog (Tagalog)
English English (English)Español Español (Spanish)Tagalog Tagalog (Tagalog)